” ေၾကြေလာက္စရာ႐ုပ္ရည္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ကမာၻ႕႐ုပ္အေခ်ာဆုံး ရာဇဝတ္သားမ်ား ”

Collage_Fotor-19.jpg

 

႐ုပ္ရည္ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဆင့္အတန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ုပ္ဆုိးျခင္း-႐ုပ္လွျခင္းဆုိတဲ့ အေရျပားေပၚက ကြဲလြဲခ်က္ေတြကို မူတည္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားကို တစ္ဖက္သက္ဆုံးျဖတ္ရင္ မွားယြင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရဲမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပုိင္ရွင္ေတြဟာ ႐ုပ္ကေလးနဲ႔ မလုိက္ဘူးေနာ္-လုိ႔ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေစမယ့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံေတြပါ။ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ရဲမွတ္တမ္းေတြမွာ ပုိၿပီးတိတိက်က် ေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မယ္။

(၁) Meagan Mccullough (ယာဥ္မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈ)

 

(၂) Angela Coats (ရမ္းကားမႈ)

 

(၃) Sean Kory (အေယာင္ေဆာင္မႈ)

 

(၄) Sarah Seawright (ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈ/တရား႐ုံးမထီမဲ့ျမင္ ျပဳမႈ)

 

(၅) Gabrielle Hill (မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ)

 

 

(၅) Gabrielle Hill (မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ)

 

 

(၇) Mirella Ponce (တရားမဝင္ လက္နက္ပုိင္ဆုိင္မႈ)

 

 

(၈) Shannon Csapilla (ခ်စ္သူေဟာင္းရဲ႕ကားကို ဖ်က္ဆီးမႈ)

 

(၉) Jennifer Jensen (မူးယစ္ေဆးသုံးၿပီး ကားမဆင္မျခင္း ေမာင္းႏွင္မႈ)

 

(၁၀) Jacob Miller (လက္နက္မႈ/မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ)

 

 

(၁၁) Chace Crawford (မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈ)

 

 

(၁၂) Veronica Rodriguez (မူး/ေမာင္း)

 

(၁၃) Christina Marie Carroll (တုိက္/ေျပးမႈ-ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမႈမွ ကြင္းလုံးကၽြတ္လြတ္ခဲ့)

 

(၁၄) အလွမယ္ေဟာင္း El Paso (ေစ်းဆုိင္တစ္ခုမွာ အက်ႌတစ္ထည္ခုိးမႈ)

 

(၁၅) အမည္ေဖာ္ျပမထားတဲ့ ရာဇဝတ္သား

 

(၁၆) အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့ အက်ဥ္းသူ

 

(၁၇) အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့ အက်ဥ္းသူ

 

နတ္စည္ေတာ္

scroll to top